Nawdd Natur a Rhodd Aelodaeth

Ydych chi'n chwilio am anrheg anarferol? Edrychwch dim pellach! Nawr gallwch brynu rhodd aelodaeth i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, noddi gwarchodfa natur, rhoi tusw o flodau byw, mabwysiadu pathew neu for-wennol bigddu yn nythfa môr-wenoliaid Cemlyn..


Mabwysiadu Pathew

Mae pecyn rhodd mabwysiadu'r Pathew yn cynnwys llyn A4 o'r creadur yn ogystal â thudalen ffeithiau a cherdyn rhodd y Pathew gyda ffotograff a gyflwynwyd yn rhodd gan Graham Eaton, a ddaeth yn ail yng Nghystadleuaeth Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn 2007.

Os ydych chi’n prynu rhodd, anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org gydag unrhyw neges yr hoffech ei rhoi ar gerdyn y rhodd, yr enw ar gyfer y dystysgrif, ac enw a chyfeiriad postio'r derbynnydd.

Bydd y £20 cyfan a dalwch am yr eitem hon yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth. Os byddwn yn casglu mwy o arian na sydd ei angen ar gyfer gwarchod y pathew, cymerwn yn ganiataol eich bod am i ni fuddsoddi’r arian mewn gwaith cadwriaethol arall yng Ngogledd Cymru

Options

Mabwysiadu Morwennol Bigddu yng Nghemlyn

Mae pecyn Morwennol Bigddu Cemlyn yn cynnwys cerdyn rhodd ffantastig gyda ffotograff o Fôrwennol Bigddu arno gan y ffotograffydd bywyd gwyllt proffesiynol, Graham Eaton, tudalen ffeithiau am y warchodfa natur a thystysgrif fabwysiadu.

Os ydych chi’n prynu rhodd, anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org gydag unrhyw neges yr hoffech ei rhoi ar gerdyn y rhodd, yr enw ar gyfer y dystysgrif, ac enw a chyfeiriad postio'r derbynnydd.

Bydd y £10 cyfan a dalwch am yr eitem hon yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth. Os byddwn yn casglu mwy o arian na sydd ei angen ar gyfer rheoli Cemlyn, cymerwn yn ganiataol eich bod am i ni fuddsoddi’r arian mewn gwaith cadwriaethol arall yng Ngogledd Cymru.

 

 

Options

Noddi erw o Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd

Mae pecyn nawdd Gors Maen Llwyd yn cynnwys cerdyn rhodd trawiadol gyda ffotograff o Rugiar Ddu yn dawnsio ac arddangos wrth i’r dydd wawrio, llun a dderbyniwyd fel rhodd gan y ffotograffydd bywyd gwyllt proffesiynol, Danny Green, tudalen ffeithiau am y warchodfa natur a thystysgrif noddi.

Os ydych chi’n prynu rhodd, anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org gydag unrhyw neges yr hoffech ei rhoi ar gerdyn y rhodd, yr enw ar gyfer y dystysgrif, ac enw a chyfeiriad postio'r derbynnydd.

Bydd y £5 cyfan a dalwch am yr eitem hon yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth. Os byddwn yn casglu mwy o arian na sydd ei angen ar gyfer rheoli Cors Maen Llwyd, cymerwn yn ganiataol eich bod am i ni fuddsoddi’r arian mewn gwaith cadwriaethol arall yng Ngogledd Cymru.

 

 

Options

Aelodaeth 'Watch' ar gyfer plant
Mae aelodaeth yn anrheg wych ar gyfer plant o bum mlwydd oed neu'n hŷn. Byddant yn derbyn cylchgronau eu hunain yn llawn gweithgareddau, ffeithiau natur, a syniadau ar gyfer fforio. Ysbrydolwch eich plant, wyrion, neiaint neu nithoedd ar daith i ddarganfod natur.
Mae aelodaeth ‘Watch’ yn cynnwys:

· Mae'r Pecyn Croeso yn cynnwys cerdyn aelodaeth, llawlyfr, poster, sticer a bathodyn..

· Cylchgrawn Wildlife Watch 4 gwaith y flwyddyn, sy'n llawn gweithgareddau a syniadau ar gyfer fforio natur.

 
Pheasant_c_Richard_Bowler cymraeg

Sut mae dod yn aelod

I ymuno â ni, y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw dewis un o’r opsiynau yma:

  • Mae tanysgrifio drwy Ddebyd Uniongyrchol yn arbed amser ac arian i’r Ymddiriedolaeth. Ymunwch ar-lein
  • I ymuno gyda cherdyn credyd neu ddebyd, ffoniwch 01248 351541