Noddi erw o Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd

Noddi erw o Warchodfa Natur Gors Maen Llwyd

Mae pecyn nawdd Gors Maen Llwyd yn cynnwys cerdyn rhodd trawiadol gyda ffotograff o Rugiar Ddu yn dawnsio ac arddangos wrth i’r dydd wawrio, llun a dderbyniwyd fel rhodd gan y ffotograffydd bywyd gwyllt proffesiynol, Danny Green, tudalen ffeithiau am y warchodfa natur a thystysgrif noddi. Os ydych chi’n prynu rhodd, anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org gydag unrhyw neges yr hoffech ei rhoi ar gerdyn y rhodd, yr enw ar gyfer y dystysgrif, ac enw a chyfeiriad postio'r derbynnydd. Bydd y £5 cyfan a dalwch am yr eitem hon yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth. Os byddwn yn casglu mwy o arian na sydd ei angen ar gyfer rheoli Cors Maen Llwyd, cymerwn yn ganiataol eich bod am i ni fuddsoddi’r arian mewn gwaith cadwriaethol arall yng Ngogledd Cymru.

Pris: £5.00
Nifer: