Mabwysiadu Morwennol Bigddu yng Nghemlyn

Mabwysiadu Morwennol Bigddu yng Nghemlyn

Mae pecyn Morwennol Bigddu Cemlyn yn cynnwys cerdyn rhodd ffantastig gyda ffotograff o Fôrwennol Bigddu arno gan y ffotograffydd bywyd gwyllt proffesiynol, Graham Eaton, tudalen ffeithiau am y warchodfa natur a thystysgrif fabwysiadu. Os ydych chi’n prynu rhodd, anfonwch e-bost at supportus@wildlifetrustswales.org gydag unrhyw neges yr hoffech ei rhoi ar gerdyn y rhodd, yr enw ar gyfer y dystysgrif, ac enw a chyfeiriad postio'r derbynnydd. Bydd y £10 cyfan a dalwch am yr eitem hon yn mynd tuag at ein gwaith cadwraeth. Os byddwn yn casglu mwy o arian na sydd ei angen ar gyfer rheoli Cemlyn, cymerwn yn ganiataol eich bod am i ni fuddsoddi’r arian mewn gwaith cadwriaethol arall yng Ngogledd Cymru.

Pris: £10.00
Nifer:

Please allow us to claim Gift Aid on your sponsorship
I am a UK Taxpayer and wish to allow GiftAid on this item. yesno